Informatii generale

Termene limită
Abstractele participantilor care nu vor achita taxa de participare pînă la 20 Mai 2001 nu vor fi publicate în Volumul de Rezumate

Limba oficială
Limba oficială a conferintei va fi limba română.
Se vor putea face prezentări si în limba engleză sau limba franceză.

Spatiul de desfăsurare al Conferintei
Universitatea de Medicină si Farmacie Craiova.

Publicatii
Rezumatele vor fi publicate în Volumul de Rezumate, ce va fi disponibil pe perioada Sesiunii de Comunicări. Cele mai bune lucrări vor fi publicate în revista Craiova Medicală

Cazare/masă
Cazarea si masa sunt asigurate conta cost în Campusul Universitătii. Cazarea se va face începând cu seara zilei de 31 Mai 2001. La cerere se poate oferi cazare contra cost la unul din următoarele hoteluri:
    • H. Jiul
    • H. Parc
    • H. Green House

Program social
Participantii vor putea lua parte la un interesant si atractiv program social.

Certificatul de Atestare
Fiecare participant care va prezenta o lucrare la una din cele cinci sectiuni va primi un Certificat de Prezentare, la sfârsitul sesiunii de comunicări. Restul participantilor vor primi un Certificat de Participare.

Taxe de participare
Participanti prezentatori: 100.000 lei
Alti participanti: 50.000 lei

Taxe pentru cazare si masă
Participanti prezentatori: 210.000 lei
Alti participanti: 360.000 lei
Taxele (de participare si/sau cazare si masă) se vor achita înainte de 10 Mai 2001, în Contul Sesiunii:
Numărul: 251101.1131 70030 85 2011
deschis la BANC POST S.A. / Craiova
Vă rugăm completati cu majuscule pe ordinul de plată:
SESIUNEA DE COMUNICARI STIINTIFICE
specificând totodată taxă de participare si/sau taxă de cazare si masă achitată. Pe baza ordinului de plată se va elibera chitanta fiscală, la Biroul de Sosire


Ultima modificare: 09.03.2001
(c)2000 UMF Craiova