Informatii generale


Termen limită de înscriere

19 MAI 2003


Participare

La Sesiunea de Comunicări Stiintifice pot participa studenti ai facultătilor de medicină generală, medicină naturistă, stomatologie, farmacie si tineri medici.

Studentii se pot înscrie la sesiune în calitate de:
autor-prezentator

(unul dintre autori care va sustine lucrarea în fata comisiei)
participant
(
ceilalti autori ai lucrării sau persoane care doresc să asiste la eveniment)

Pentru lucrările cu mai multi autori doar unul va putea prezenta lucrarea
.

 
Limba oficială


Limba oficială a sesiunii va fi limba româna.

Spatiul de desfăsurare al Sesiunii de Comunicări

Clădirile Universitătii de Medicină si Farmacie din Craiova
Înscriere


Pentru participantii din centrele universitare exceptând Craiova

înscrierile se fac numai pe baza completării Formularului de Înscriere în format electronic si trimis la adresa de e-mail: ssm@umfcv.ro

Pentru participantii din centrul universitar Craiova

înscrierile se fac pe baza completării Formularului de Înscriere în format electronic si trimis la adresa de e-mail: ssm@umfcv.ro
sau
prin depunerea la sediul SSM din Clădirea Nouă a UMF Craiova a unei dischete care să contină Formularul de Înscriere completat

Formularul de Înscriere
se poate procura prin descărcare din site-ul www.umfcv.ro la sectiunea Manifestări Stiintifice --- Sesiunea de Comunicări

Publicatii

Toate lucrările acceptate si prezentate vor fi publicate în Volumul de rezumate. Acesta va fi oferit fiecărui participant care a achitat taxa de participare.
 
Cazare

Organizatorii nu acordă cazare.
La cererea participantului Comitetul de organizare va intermedia cu hotelul
Hanul Doctorului cazarea la pretul de 300 000 lei / participant / noapte cazare.
Pretul de mai sus include mic dejun.
Camerele sunt duble cu grup sanitar propriu.

Taxe de participare


Autori prezentatori: 150.000 lei
Alti participanti: 75.000 lei
(vezi mai sus tipurile de participare)

Pentru participantii cu mai multe lucrări taxa de participare va fi plătită o singură dată.
Se acceptă maximum 2 lucrări pentru fiecare autor-prezentator.


Taxele de participare se vor plăti

-pentru participantii de la UMF Craiova
în zilele de 2 si 3 iunie 2003 la sediul SSM Craiova

-pentru participantii de la alte centre universitare
la Biroul de primire în momentul sosirii în Craiova


Ultima modificare: 06.04.2003
(c)2002 UMF Craiova