Înscriere


Modalitatea de înscriere
Pentru participantii din centrele universitare exceptând Craiova

înscrierile se fac numai pe baza completării Formularului de Înscriere în format electronic si trimiterii lui ca attachment la adresa ssm@umfcv.ro
 
Pentru participantii din centrul universitar Craiova
înscrierile se fac, de preferintă, pe baza completării Formularului de Înscriere în format electronic si trimiterii lui ca attachment la adresa
ssm@umfcv.ro
sau
prin depunerea la sediul SSM din Clădirea Nouă a UMF Craiova a unei dischete care să contină Formularul de Înscriere în format electronic completat
 
DATA LIMITĂ DE TRIMITERE A FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE
19 MAI 2003

Completarea Formularului de Înscriere

Completarea Formularului de Înscriere se face de fiecare participant indiferent de statutul său de participare (autor-prezentator sau participant).
Un co-autor al unei lucrări stiintifice (expusă în fata comisiei de autorul prezentator) va avea statutul de participant.
Participantii la sesiune, indiferent că sunt sau nu co-autori al unei lucrări vor completa Formularul de Înscriere (doar prima parte exceptând datele despre rezumatul lucrării)
În vederea unei bune colaborări cu dumneavoastră va rugăm să completati în formular adresa de e-mail si telefonul.

Formularul de Înscriere
se poate procura prin descărcare din site-ul www.umfcv.ro
de la sectiunea Manifestări Stiintifice --- Sesiunea de Comunicări 2003


 

IMPORTANT:

În rezumatul lucrării nu se admit TABELE, CLASIFICĂRI, SCHEME.

Rezumatul lucrării trebuie să contină doar cuvinte, cifre si semne de punctuatie.

Rezumatele lucrărilor care nu vor respecta aceste cerinte vor fi respinse.

 
Instructiuni de înscriere

  1. copiati Formularul de Înscriere în calculatorul dvs.
  2. completati câmpurile (marcate cu gri) din acest formular
  3. salvati modificările pe calculatorul dvs.
  4. expediati formularul ca attachment la e-mail pe adresa ssm@umfcv.ro
  5. asteptati în termen de trei zile confirmarea primirii formularului de înscriere
  6. Verificati lista cu lucrări acceptate care va fi afisată pe site-ul www.umfcv.ro până cel târziu 24 mai 2003 !!!

Returnati prin e-mail următorul document completat:


Ultima modificare: 06.04.2003
(c)2002 UMF Craiova