Înscriere

Data limită de trimitere a formularului de înscriere este 7 aprilie 2004

Modalitatea de înscriere

Completarea Formularului de Înscriere
Completarea Formularului de Înscriere se face de fiecare paricipant indiferent de statutul său de participare (autor-prezentator sau participant). Un co-autor al unei lucrări stiintifice (expusă în fata comisiei de autorul prezentator) va avea statutul de participant.
Participantii la sesiune, indiferent că sunt sau nu co-autori al unei lucrări vor completa Formularul de Înscriere (doar prima parte exceptând datele despre rezumatul lucrării)
In vederea unei bune colaborări cu dumneavoastră va rugăm să completati în formular adresa de e-mail si telefonul.

IMPORTANT
În rezumatul lucrării nu se admit TABELE, CLASIFICĂRI, SCHEME.
Rezumatul lucrării trebuie să contină doar cuvinte, cifre si semne de punctuatie.
Rezumatele lucrărilor care nu vor respecta aceste cerinte vor fi respinse.

Instructiuni de înscriere
  1. copiati Formularul de Înscriere în calculatorul dvs.
  2. completati câmpurile (marcate cu gri) din acest formular
  3. salvati modificările pe calculatorul dvs.
  4. expediati formularul ca attachment la e-mail pe adresa studses2004@umfcv.ro
  5. asteptati în termen de trei zile confirmarea primirii formularului de înscriere

Verificati lista cu lucrări acceptate care va fi afisată pe site-ul www.umfcv.ro pâna cel târziu 9 aprilie 2004 !!!


Ultima modificare: 06.04.2003
(c)2004 UMF Craiova