Termen limită de înscriere
 
1 APRILIE 2005
 
Participare
La Sesiunea de Comunicări Stiintifice pot participa studenti ai facultătilor de medicină generală, colegiilor universitare de medicină si tineri medici.
 
Participantii se pot înscrie la sesiune în calitate de:
autor-prezentator
(unul dintre autori care va sustine lucrarea în fata comisiei)
participant
(ceilalti autori ai lucrării sau persoane care doresc să asiste la eveniment)
 
Pentru lucrările cu mai multi autori doar unul va putea prezenta lucrarea.
 
Limba oficială
 
Limba oficială a sesiunii va fi limba româna.
 
Spatiul de desfăsurare al Sesiunii de Comunicări
Cladirile Universitătii de Medicină si Farmacie din Craiova
 
Înscriere
 
Pentru toti participantii
înscrierile se fac numai pe baza completării Formularului de Inscriere în format electronic si trimis la adresa de e-mail:
sescom2005@umfcv.ro
Formularul de Inscriere se poate procura prin descărcare din site-ul www.umfcv.ro
la sectiunea Manifestări Stiintifice --- Sesiunea de Comunicări
 
Publicatii
Toate lucrările acceptate si prezentate vor fi publicate în Volumul de rezumate. Acesta va fi oferit ficărui participant care a achitat taxa de participare.

 

Taxe de participare

 

Autori prezentatori: 150.000 lei
Alti participanti: 75.000 lei
(vezi mai sus tipurile de participare)

 

 Taxe pentru cazare si masă (pe toata perioada evenimentului)

 

Autori prezentatori: 500.000 lei
Alti participanti: 600.000 lei
(vezi mai sus tipurile de participare)
 
 
Modalitătile de plată
 
 
In sediul SSM Craiova
 
Zilele de 11, 12 si 13 aprilie 2005, intre orele 12-16
 
La Comitetul de Primire, in ziua sosirii


Ultima modificare: 21.02.2005
(c)2005 UMF Craiova