Înscriere

Rezumatul va fi completat cu font 10 Times New Roman (în limba română si engleză) si va fi trimis până la data de 15.05.2004 d-nului asist. univ. dr. Dan Hertzog, pe dischetă si e-mail.
Volumul de rezumate va contine numai lucrările primite până la data limită 15.05.2004.
Lucrările primite după această dată pot fi prezentate. Consiliul stiintific va elibera adeverinta pentru toate lucrările prezentate.
Pentru publicarea în extenso a lucrărilor în revista Craiova Medicală (acreditată C.N.S.I.S.) se va percepe o taxă de 10 Euro.

Returnati prin fax, e-mail sau posta următorul talon de participare:
sau


Ultima modificare: 21.04.2004
(c)2004 UMF Craiova