Informatii

Vă rugăm să completati si să ne expediati prin postă/fax/e-mail formularul pentru înscriere la Simpozion, pe care îl puteti descărca în format Document downloadWord sau Document downloadPDF

Taxa de participare

Taxa de participare este de 35 USD, suma se depune până la data de 1 iunie 2003 in contul: Taisescu Citto-Iulian, nr.cont: 251101189170040664018 (in lei) deschis la Banc Post sucursala Craiova

Prezentarea lucrărilor

Termenul limită pentru depunerea lucrărilor este 15 aprilie 2003.
Lucrările manifestării se vor publica în revista Craiova Medicală - supliment.

Locul de desfăsurăre al lucrărilor:
Aula Magna a U.M.F. Craiova
Facultatea de Medicină, clădirea nouă
Bul. 1 Mai nr. 66
UMF Craiova

Informatii pentru autori

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile pentru a fi publicate:

Informatii despre cazare
Hotel Jiul (**) $20 Single, $28 Double
Hotel Parc (**) $18 Single, $26 Double, $36 Triple
Hanul Craiovita (**) $25 Double, $36 Triple


Ultima modificare: 19.02.2003
(c)2003 UMF Craiova