Comitetul stiintific

Presedinte:
Prof. univ. dr. Florin Bogdan director centru
Vicepresedinti:
Conf. univ. dr. Laurentiu Mogoantă director executiv centru
Membri:
Prof. univ. dr. Maria Florescu sef departament morfopatologie
Sef. lucr. dr. Carmen Avramescu sef departament imunologie
Secretar:
Asist. univ. drd. Claudiu Mărgăritescu


Ultima modificare: 14.05.2003
(c)2003 UMF Craiova