Prezentare lucrare

Talonul de participare va fi trimis până la data de 11.04.2003 la adresa: prorec@umfcv.ro.

Rezumatul va fi completat cu font Times New Roman 10 pct. si va fi trimis până la data de 9.05.2003 la Secretariatul Stiintific al U.M.F. Craiova, pe discheta sau prin e-mail.
Cele mai bune lucrări vor fi solicitate in extenso spre a fi publicate în revista Craiova Medicală.
Volumul de rezumate va contine numai lucrarile primite pâna la data limită 9.05.2003.
Lucrările primite după această dată pot fi prezentate.


Ultima modificare: 1.04.2003
(c)2003 UMF Craiova