Rezumate

Rezumatele for fi redactate obligatoriu în limba română, cu caractere românesti, în Microsoft Word, folosind caracteristicile Times New Roman, cu dimensiunea de 10 puncte, cu spatiere la un rând.
Rezumatul va fi structurat pe următoarele sectiuni, fără ca numele acestora să fie mentionat ca atare:
> titlu (bold);
> autorii (numele si prenumele pentru femei, numele si initiala prenumelui pentru bărbati, bold, italic, fără titluri stiintifice);
> institutia/institutiile la care sunt afiliati autorii (italic);
> obiectiv;
> material si metodă;
> rezultate si concluzii.
Nu vor fi admise rezumatele care depăsesc 300 de cuvinte (exclusiv titlul, autorii si institutia).
Rezumatele vor fi trimise pe suport CD sau prin posta electronică, la adresa mentionată pe fluturas, cu confirmare de primire.
Termen limită pentru înregistrarea rezumatelor, este de 05 mai 2007
Volumul de rezumate va contine numai lucrările primite până la această dată.
Cele mai bune lucrări vor fi solicitate în extenso spre a fi publicate în revista Craiova Medicală.
 
 
Vă asteptăm cu toată prietenia!
SECRETARIAT STIINTIFIC


Ultima modificare: 20.04.2007
(c)2007 UMF Craiova