JURAMÂNTUL LUI HIPPOCRATE


"O dată admis printre membrii profesiunii de medic,
 
Mă angajez solemn să-mi consacru viata în slujba umanitătii.
 
Voi păstra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate,
 
Voi exercita profesiunea cu constiintă si demnitate,
 
Sănătatea pacientilor va fi pentru mine obligatia sacră,
 
Voi păstra secretele încredintate de pacienti, chiar si după decesul acestora,
 
Voi mentine, prin toate mijloacele, onoarea si nobila traditie a profesiunii de medic,
 
Colegii mei vor fi fratii mei,
 
Nu voi îngădui să se interpună între datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasă, religie, partid sau stare socială,
 
Voi păstra respectul deplin pentru viata umană de la începuturile sale chiar sub amenintare si nu voi utiliza cunostintele mele medicale contrar legilor umanitătii.
 
Fac acest jurământ în mod solemn, liber, pe onoare!"


Ultima modificare: 20.04.2007
(c)2007 UMF Craiova